September 28, 2021

Month: July 2020

1 min read

ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่เลือกเส้นทางการเมืองยุคก่อน จึงเต็มไปด้วยการเมืองน้ำเน่า ทั้งการแย่งชามข้าวหมา การกู้มาโกง โดยเฉพาะการโกงเลือกตั้ง ภาพรัฐบาลทหารแจกเงินประชานิยมก่อนเลือกตั้ง จนเป็นที่มาของชื่อพรรค ‘พลังประชารัฐ’ ภาพ สส.เดินแจกเงินตามบ้าน หวนหลับมาอีกครั้ง แต่หนักหนากว่าเดิมเพราะรัฐบาลนี้ตรวจสอบไม่ได้ เอาผิดไม่ได้ มีการแต่งตั้งพวกพ้องเป็น กกต. ปปช. และ สว.เป็นต้น...

1 min read

ยังจำได้หรือไม่ เหตุเกิด ณ รัฐสภา ในห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณางบประมาณกองทัพ 17,000 ล้านบาท พบว่ามีการชี้แจงเพียงกระดาษสองแผ่น สวนทางกับเงินมหาศาล และระหว่างที่พิจารณาไม่นาน ก็มีการส่งนายทหารมากดดันผู้ตรวจสอบ และเดินเก็บเอกสารกลับคืนทั้งหมด ออกแนวไม่ให้ตรวจสอบ ไม่เห็นหัวตัวแทนประชาชนที่เข้ามาดูแลเงินภาษีคนไทย ไม่ให้หมดไปกับการผลาญซื้อรถถัง-เรือดำน้ำจีน ไปฟังความจริงจากปากหนึ่งในคณะกรรมาธิการ พิจารณางบประมาณกองทัพ “การพิจารณางบของกระทรวงกลาโหมไม่มีรายละเอียดเปิดเผยที่ชัดเจน...

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคพลังแผ่นดินทองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ความว่า ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เรื่องรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคพลังแผ่นดินทอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 นั้น พรรคพลังแผ่นดินทอง ต้องดำเนินการตาม มาตรา 33 วรรคหนึ่ง (1)และ(2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560...

1 min read

เรียบร้อยโรงเรียนบิ๊กป้อม เมื่อการประชุมใหญ่สามัญของพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)  มีมติเลือก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ พปชร. ขึ้นเป็น 'หัวหน้าพรรค' ที่ประชุมยังโหวตสุดเสียงให้ นายอนุชา นาคาศัย เป็นเลขาธิการพรรค นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ เป็นนายทะเบียนพรรค และนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็นเหรัญญิก เขี่ย 4 กุมาร พ้นจากบอร์ดบริหาร “อุตตม...