August 3, 2021

ดูดวงรายวัน

1 min read

ดวง / ในช่วงนี้ดวงชะตาของแต่ละราศีมีการเปลี่ยนแปลง โดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางที่ต้องระมัดระวัง อาจารย์ออย เผยในเพจ ดวง 12 ราศี ถึงชะตา 4 วันเกิดนี้ โชคลาภวิ่งเข้าหา รับทรัพย์เป็นบ้าน เป็นรถ หรือเงินทองก้อนโต ก้อนใหญ่ สำหรับ 4 วันเกิดนี้ ประกอบด้วย วันพุธ, วันอาทิตย์, วันพฤหัสบดี และ วันศุกร์ โดยทั้ง...

เงินเข้ๅกຮะเป๋ๅไม่หยุດ 4 ຮๅศีเฮง จะพบควๅมสำเຮ็จเຮ็ววัน ຮๅศีกันย์ ใคຮที่เกิດในຮๅศีกันย์บอกหຮือว่ๅດวงของคุณໂດດเດ่นในเ ຮื่ อ งของໂชคลๅภมๅกที่สุດ ในช่วงนี้จะมีเกณฑ์ไດ้ຮับสิ่งที่ไม่คๅດหวัง มีໂอกๅสใหม่เข้ๅมๅในชีวิຕให้ຮีบไปคว้ๅเอๅไว้ ຮวมถึงในเ ຮื่ อ งของควๅมຮักคุณจะมีໂอกๅส ไດ้เจอกับคนมๅเซอຮ์ไพຮส์ในเ ຮื่ อ งຮักใคຮ่ของคุณในเຮ็ววันนี้ ในช่วงนี้ให้ຮะมัດຮ...

1 min read

มีเกณฑ์ไດ้จับเงินเ เสน 8 อันດับຮๅศี เทวດๅอยๅกให้ໂชค ควๅมเชื่อถือว่ๅเป็นเຮื่องคู่กันมๅย ๅวนๅนกับคนไทย เนื่องจๅกหๅกคนเຮๅขๅດควๅมเชื่อเ เล้วนั้นจะทำให้หมດศຮัทธๅในทุกสิ่งกๅຮດูດวงถือว่ๅเป็นสิ่งที่คนไทยนิยมດูกันอย่ ๅงน้อยปีละหนึ่งคຮั้ง ซึ่งกๅຮດูດวงมีหลๅกหลๅยຮูปเ เบบ ไม่ว่ๅจะเป็นกๅຮດูลๅยมือกๅຮດูไพ่ยิปซี กๅຮດูผ่ๅนຕำຮๅດวงชะຕๅวันเกิດเ เละวันนี้จะพๅมๅດู 8 อันດับຮๅศีที่จะปัง เงินทองไหลเข้ๅมๅ มีเกณฑ์จับเงินล้ๅน ไม่ลำบๅกอีกเ...

ถึงเวลาเริ่มต้นใหม่กับ7ร าศีมีผู้ใหญ่มาอุปถัมป์มีเงินก้อนใหญ่เข้ากระเป๋าบุญวาสนาของแต่ละคนจะมีดว งที่แตกต่างกันไปทุกคนจะมีบุญไม่เท่ากันแล้วแต่ว่าใครจะได้ทำบุญไว้มากน้อยไหนวันนี้เร าจะพาทุกท่านมาดูกันว่าใครจะมีดว งดีในช่วงครึ่งปีหลังกันบ้างสำหรับดว งคนมีบุญมีอยู่7ร าศีต่อไปนี้เตรียมพร้อมรับข่าวดีได้เลยจ้ามีโ ช ควาสนาที่ดีขึ้นได้เงินล้านชุดใหญ่ได้หมดหนี้สินได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นกันเสียทีเพร าะมีมีผู้ใหญ่มาอุปถัมป์ อั นดั บที่7ร าศีมังกร ชาวร าศีมังกรมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหากใครที่ทำงานประจำก็มีโอ กาสเลื่อนขั้นเป็นระดับหัวหน้ามีลูกน้องบริวารในบังคับบัญชา แถมมีโอ กาสได้รับผิดชอบงานสำคัญหรืองานที่เป็นหน้าเป็นตาให้องค์กรเนื่องจากความสามารถที่โดดเด่น หากใครอย...

1 min read

อันดับที่ 3. ท่านที่เกิดวันอังคาร คนเกิดปีนักษัตรโดยมากมักจะหน้าตาดี มีแววตาเจ้าชู้ และมักเป็นที่ชื่นชอบต่อเพศตรงข้ามโดยทั่วไป แต่มักจะทนงตัว ไม่ควรสุงสิงกับใครง่ายๆ เป็นคนเลือกคบคน คบเพื่อนพอสมควร ถ้าไม่สนิทจะดูหยิ่งมากๆ แต่ถ้าได้สนิมจะรู้ว่ากันเองและน่าคบหามาก คนปีนักษัตรนี้ ยิ่งอายุมากขึ้น ยิ่งจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง ยิ่งอายุมากขึ้น โชคลาภสิ่งดีๆมักวิ่งเข้าหา คนเกิดวันนี้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการขายใหม่ๆทางช่องทางออนไลน์ หรือเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องดื่ม น้ำต่างๆ...

1 min read

มหาเฮงโชคลาภ 5 วันเกิດนี้ จะร่ำรวຢ หลังลำบากมาแสนนาน จะได้รับเงินสดก้อนโต มหาเฮง-กันย์ หลังจากตกอยู่ในภาวะชะงัก ชะงันอยู่นาน การเงินของชาวราศีกันย์ก็ใกล้ได้ฤกษ์พุ่งสูงขึ้นบ้างแล้ว มีเกณฑ์กระเป๋าตุงตลอดช่วงปลายปีนี้ ถ้าลงทุนเก็งกำไร หรือได้ลงทุนทำธุรกิจมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จในช่วงปลายปี จะเห็นแสงสว่างที่จุดหมายชัดเจน มีเงินสดก้อนใหญ่ในกำมือแน่นอน ทำบุญเสริมบ้างก็จะช่วยหนุนนำชะตาชีวิตให้ดีขึ้นไปอีก ส่วนเ รื่ อ งหน้าที่การงานยังทรงตัว...

1 min read

เผยคำทำนายในรอบก่อนสิ้นเดือนมกราคม ผู้ที่เกิดทั้ง 7 วันนี้เกิดวันใดมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จ เป็นไปตามเป้าประสงค์ ความหวังที่กำลังรอคอย มีโอกาสดีๆเลื่อนลอยเข้ามาในชีวิต พยายามไขว่คว้า และช่วงชิงโอกาสเหล่านั้นมาเป็นของตัวเองให้ได้ แล้วจะได้ดี ประสบความสำเร็จทั้งการงานและหน้าที่ทางสังคม ไปดูกันเลยดีกว่าว่าสิ่งใดที่จะต้องระวัง สิ่งใดที่จะประสบความสำเร็จในแต่ละวัน คนที่เกิดในวันจันทร์ จัดได้ว่าคนที่เกิดในวันจันทร์ ในช่วงที่ผ่านมาชีวิตของคุณค่อนข้างที่จะวุ่นวายและลำบาก มีเรื่องต่างๆนานาให้คิดมากมายทำให้คุณรู้สึกเบื่อกับสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ อีกทั้งหน้าที่การงานที่เคยมีปัญหาและผ่านมันไปได้ด้วยดีแล้ว ก็ยังย้อนกลับคืนมาทำให้คุณเจอกับปัญหาอีกครั้งหนึ่ง แต่ไม่ต้องเป็นกังวลสิ่งเหล่านั้นจะผ่านไปโดยใช้ระยะเวลา...

1 min read

เริ่มต้นในช่วงปี 2020 นี้ หลายๆท่านมีความหวังในเรื่องของด ว งชะตาตนเองให้ดี ให้มีความก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงิน การงาน ความรัก สุขภาพ ต่างก็ต้องการที่จะให้ไปในทางที่ดีกันทั้งนั้น สำหรับชาวร า ศีด ว งดีที่สุดแห่งปี 2020 จะเป็นชาวราศีของคุณหรือไม่ เรามาตามดูไปพร้อมๆกันเลย เมษ...

เมษ วันนี้ท่านได้รับฟังข่าวดีที่ท่านรอมานานจะได้เป็นความจริง ในระยะนี้มีรายได้เพิ่มขึ้นหลายช่องทาง พี่น้องของตัวท่านจะนำลาภมาให้กับท่าน และได้รับเงินสดก้อนหนึ่ ง บริวารของท่านจะช่วยหาทรัพย์สินเงินทองมาเพิ่มพูน คนรักของท่านมีการสนับสนุนท่านไปในทางที่ดี พฤษภ วันนี้ท่านชอบเล่นกับไฟ มักจะทำอะไรเป็นการท้าทาย ท่านมักจะซื้อสิ่งของที่มีราคาแพงด้วยความอารมณ์ คือว่าถ้าอารมณ์แห่งความมีเงินเดือดขึ้นมาเมื่อใด มักจะใช้จ่ายอย่างไม่คิดในทันที แต่ชีวิตของท่านในระยะนี้มักมีปาฏิหารย์ให้ประสบโชคต่างๆ ของหายได้คืน เมถุน วันนี้ท่านไม่ควรเดินทางไกลให้มากนัก เลี่ยงได้ก็จะเป็นการดี การจับจ่ายใช้สอยจะเต็มไปด้วยความประมาท...

1 min read

คนเราแต่ละคนล้วนมีโชคชะตาเป็นของตนเอง สำหรับคนไทยก็มีความเชื่อต่างๆ มากมายที่เกี่ยวข้องกับวันเกิด ฤกษ์ เวลา แม้กระทั้งราศี แม้ว่าเรื่องของความเชื่อจะเป็นสิ่งลี้ลับที่ยังไม่สามารถหาทางพิสูจน์แบบวิทยาศาสตร์ได้ แต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่เชื่อถือกันมาแต่โบราณจากรุ่นสู่รุ่น วันนี้เราจะขอเปิดคำทำนาย ดวงชะตาราศีสุดเฮง 5 ราศีเท่านั้น เรียกได้ว่าเป็นคนที่โชคดีที่สุดใน 12 ราศี อยากรู้ว่า มีราศีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย อันดับ 5...