March 3, 2021

administrator

ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10...

1 min read

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 4 ก.พ.2564 ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(บก.ปทส.) พล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม ผบก.ปทส. พร้อมด้วยนายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพิทะกษ์ป่า (ศปก.พป) นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผอ.สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ร่วมแถลงข่าวเกี่ยวกับการเตรียมแจ้งความเพิ่มเติม...

1 min read

เพจคนไทย ยูเค ได้โพสต์เเฉ การทุจริตของรัฐบาลที่นำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยมีใจความว่า สลิ่มจะรู้บ้างมั้ยนะว่าประเทศไทยในยุคไอ้ตูบผู้รับใช้ร.10 มันจะคอร์รัปชั่น โกงทุกบาท หาแดกกับเงินภาษีประชาชนได้ทุกเม็ดขนาดนี้ ถ้าไม่ขุดหามาเปิดโปง ก็ไม่รู้เลยจริงๆ หน่วยงานราชการต่างๆของไทย (เช่นในกรณีนี้คือ กรมชลประทาน) มันชั่งสรรหาวิธี หมกเม็ด/หลบซ่อน/ซุกงบประมาณเงินภาษี เอาไปเบิกโครงการ โปรเจคVVIP...

1 min read

องค์การเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) เผยแพร่ผล CPI ค่าดัชนีรับรู้การทุจริตประจำปี ​2563 พบว่า รัฐบาลที่มีการทุจริตน้อยที่สุดในโลกอันดับ 1 ยังคงเป็น ประเทศเดนมาร์ก (มีนายกฯหญิงวัย 44 ปี) และ นิวซีแลนด์ (มีนายกฯหญิงวัย 41 ปี)...

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเรื่อง ให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร และพระราชทานพระยศทหาร โดยระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหาร อำศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา...

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓...

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา มีเผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองการ พระราชทาน เหรียญรัตนาภรณ์ "เจ้าสัวธนินท์ เจียรวนนท์ - เจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี" และบุคคลต่างๆ รวม 10 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์...

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ที่ลงนามโดย นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกกต. แล้ว โดยระบุว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 และมาตรา 142 ของพ.ร.บ.การเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล...

1 min read

โหร คมช.ฟันธง! "บิ๊กตู่"ผ่านอภิปรายฉลุย แต่รัฐมนตรีเหนื่อยหนัก ชี้ปรับ ครม.ครั้งใหญ่ไม่เกินเดือน เม.ย.นี้ กลุ่มคนดีมีฝีมือมาช่วยทำงาน คล้าย"รัฐบาลแห่งชาติ" ชี้พวกสร้างปัญหา-ก่อกวนประเทศชาติ ต้องมีอันเป็นไป จบปีนี้"ไม่มีที่อยู่" เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2564 นายวารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ โหรชื่อดัง ฉายา "โหร...

1 min read

‘ประยุทธ์’ โกงหนักสุดในประวัติศาสตร์ ปปช.ยืนยันทำลายสถิติโกงตลอดกาล ปล้นชาติเละเทะ เงินรั่วไหล 300,000 ล้านบาท ขณะที่ดัชนีโลกประจานไทย โกงหนักมาก ร่วงอยู่อันดับ 5 ของอาเซียน เจ๊งกว่าเวียดนามทั้งด้านเศรษฐกิจและทุจริตคอร์รัปชั่น ดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชันประจำปี 2020 (Corruption Perception Index) ที่ให้คะแนนการทุจริตรัฐบาลไทยเพิ่มขึ้น ทำให้ตกลง...