May 9, 2021

“บิ๊กป้อม” เผย “สมเด็จพระสังฆราช” ประทานพร ให้ขาดีขึ้น

3 ก.ค.63 – เมื่อเวลา​ 10.00​ น.ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

ภายหลังเข้าเฝ้าฯสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายเครื่องสักการะเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

ประจำปี 2563  ว่า “สมเด็จพระสังฆราช ทรงประทานพร ให้ขาผมดีๆ และประทานพรให้ทุกคน ”

ผู้สื่อข่าวถามว่าให้ทรงประทานพรให้รัฐบาลอยู่ต่อยาวหรือไม่ พล.อ.ประวิตร ปฎิเสธตอบคำถามดังกล่าว บอก..ไม่รู้