March 4, 2021

ใกล้เจ๊งเต็มทน “บินไทย” ประกาศขาย อาคารศูนย์ฝึกอบรม หาตังค์ปลดหนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ออกเอกสาร เรื่องการขายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศของบริษัทจำนวน 1 แห่ง คือ ศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยวิธียื่นซองเสนอราคา

สำหรับ การขายอสังหาริมทรัพย์ตามประกาศฉบับดังกล่าว เป็นการขยายตามคำสั่งอนุญาตของศาลล้มละลายในคดีฟื้นฟูกิจการของการบินไทย

และเป็นการขายภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมาย โดยจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้ทำแผน/ผู้บริการแผนของบริษัท มีมติอนุมัติการขาย อสังหาริมทรัพย์ตามประกาศฉบับนี้ได้แล้วเท่านั้น

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ป้ายประกาศขายอาคารดังกล่าวเพิ่งมีการติดตั้งเสร็จเมื่อเร็วๆ นี้

.