March 4, 2021

ซูเปอร์โพลเผย ปชช. 79% ให้ รบ.ได้ไปต่อ ไม่เห็นด้วยม็อบ 77% อยากปรับ ครม.ใหม่

สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ระบุว่า สำนักวิจัยซูเปอร์โพล โดยนพดล กรรณิกา ผอ.สำนักวิจัยซูเปอร์โพลได้นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง รัฐบาลได้ไปต่อ จากการดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ จำนวน 2,930 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

เมื่อถามถึงความพอใจของประชาชนต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีผู้ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ พบว่ากลุ่ม 3 ป. ผู้ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเกาะกลุ่มได้รับความพอใจจากประชาชนโดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล แทรกเป็นอันดับสองรองจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้คะแนนความพอใจสูงสุดอันดับหนึ่ง คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ร้อยละ 44.7 อันดับสองได้แก่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ร้อยละ 41.3 อันดับสาม ได้แก่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ร้อยละ 39.9 เท่ากัน

ตามด้วยอันดับห้า ได้แก่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร้อยละ 39.5 และอันดับหก ได้แก่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ร้อยละ 38.9 ตามลำดับ

ที่น่าสนใจคือส่วนใหญ่หรือร้อยละ 77.8 ต้องการให้รัฐบาลปรับคณะรัฐมนตรีครั้งใหญ่ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 17.2 ต้องการปานกลาง และเพียงร้อยละ 5.0 เท่านั้นที่ต้องการค่อนข้างน้อย ถึงไม่ต้องการเลย

อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 79.4 ให้โอกาสรัฐบาลได้ไปต่อ เพราะรับมือวิกฤตโควิดได้ดีเห็นชัดเจนเปรียบเทียบต่างประเทศทั่วโลก แก้วิกฤตเศรษฐกิจกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนได้ โครงการคนละครึ่ง และอื่นๆ ให้กำลังใจคนทำงาน เห็นผลงานเป็นรูปธรรมเส้นทางเดินรถไฟฟ้าสายต่างๆ เห็นความเจริญ และเป็นรัฐบาลช่วงวิกฤตใหญ่ทำได้แบบนี้ก็ดีแล้ว

ทำต่อไป ในขณะที่ร้อยละ 20.6 ไม่ให้โอกาส เพราะไม่มีอะไรดีขึ้น แก้ปัญหาไม่ได้จริง ประชาชนกำลังจะอดตายอยู่แล้ว โครงการกระจายรายได้ถึงมือเฉพาะกลุ่มขาประจำ ไม่เห็นผลงาน เงินขาดมือ เป็นต้น นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 56.2 เชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ต่อรัฐบาลในการทำงาน หลังอภิปรายไม่ไว้วางใจ ในขณะที่ร้อยละ 24.0 เชื่อมั่นปานกลาง และร้อยละ 19.8 เชื่อมั่นค่อนข้างน้อย ถึงไม่เชื่อมั่นเลย

“โดยสรุปคือ ผลสำรวจเสียงของประชาชนให้นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้คะแนนพอใจมากที่สุดในการสำรวจครั้งนี้ แต่ต้องการให้ปรับคณะรัฐมนตรีครั้งใหญ่และให้รัฐบาลได้ไปต่อบนความเชื่อมั่นการทำงานค่อนข้างมากถึงมากที่สุด และไม่เห็นด้วยกับกลุ่มต่างๆ ที่พาคนลงถนน เพราะเป็นการนำไปสู่ความรุนแรงบานปลาย ความแตกแยกของคนในชาติ และซ้ำเติมวิกฤตโควิดวิกฤต เศรษฐกิจของชาติและซ้ำเติมความทุกข์ของประชาชน” ผอ.ซูเปอร์โพลกล่าว