March 4, 2021

“ศรีพันวา” จ่อรับ 70 เศรษฐี เข้าวิลล่า ควอเรนทีน กักตัว 5 วัน ก่อนเที่ยวในวิลล่า

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)(ศบค.) เปิดเผยว่า ศบค. ให้ภาคเอกชนเสนอให้มีการนำเข้าผู้ที่จะมาพักเป็นชาวต่างชาติ 70 คน เพื่อเข้า วิลล่าควอเรนทีน(Villa Quarantine) หรือ สถานที่กักตัว โดยเข้าพักที่ โรงแรมศรีพันวา ซึ่งทั้ง 70 คน เดินทางเที่ยวมาแล้วหลายประเทศ เหมาเครื่องบินมาด้วยกัน เป็นกลุ่มที่มีกำลังทรัพย์

นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าว เดินทางมาจากประเทศอินโดนีเซีย แต่ก่อนหน้านั้นได้เดินทางในรูปแบบบับเบิ้ล(Bubble) ด้วยเครื่องบินเหมาลำส่วนตัว ไปท่องเที่ยวมาจากหลายประเทศ และได้รับการตรวจหาเชื้อมากกว่า 5-6 ครั้ง

กำหนดการเดินทางมาในวันที่ 21 ก.พ. ลงเครื่องบินที่ จ.ภูเก็ต ซึ่งกระบวนทั้งหมดผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดทั้งหมดแล้ว ในรายละเอียดผู้เดินทางมาจากหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนนาดา เดนมาร์ก บราซิล ฝรั่งเศส

“การเข้ามา 5 วันแรกในการกักกันโรค โดยวันที่เหลือจะขออยู่ในวิลล่า ใช้ประโยชน์เช่น เล่นกีฬา สปา หรือสิ่งอำนวยความสะอาดในสถานที่เหล่านั้น เดินทางมาพัก 2 สัปดาห์จึงจะขอพักในวิลล่า ซึ่งรูปแบบนี้ได้รับการอนุมัติมานานแล้ว

เพียงแต่ยังไม่มีตัวอย่าง โดยครั้งนี้เป็นครั้งแรก จึงต้องนำเข้าในที่ประชุมชุดเฉพาะกิจ วันพรุ่งนี้(18ก.พ.) โดยหากทำสำเร็จ ศรีพันวาจะเป็นตัวอย่างในการทำวิลล่า ควอรันทีน เพื่อให้เราเป็นจุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยวจากทั้งโลก” นพ.ทวีศิลป์ กล่าว