April 14, 2021

“บิ๊กตู่” ว่าไง? ต่างชาติเเฉ ยุคคนดี คอร์รัปชั่นพุ่ง ทะยานอันดับ 104 ของโลก

องค์การเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) เผยแพร่ผล CPI ค่าดัชนีรับรู้การทุจริตประจำปี ​2563 พบว่า รัฐบาลที่มีการทุจริตน้อยที่สุดในโลกอันดับ 1 ยังคงเป็น ประเทศเดนมาร์ก (มีนายกฯหญิงวัย 44 ปี) และ นิวซีแลนด์ (มีนายกฯหญิงวัย 41 ปี) ได้คะแนนสูงสุด 88 จาก 100 คะแนน

ในส่วนของประเทศไทย ได้เพียง 36 คะแนนเท่าเดิม แต่อันดับการทุจริตหล่นลงไปอยู่ที่อันดับ 104 จาก 180 ประเทศ การทุจริตคอร์รัปชันไทยแย่กว่าปี 2562 ถึง 3 อันดับ

 ปี 2560 คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของไทยได้ 37 คะแนน จาก 100 อยู่อันดับที่ 96 ของโลก จาก 180 ประเทศ ปี 2561 คะแนนลดลงไป 1 คะแนน เหลือ 36 คะแนน แสดงว่ามีการทุจริตเพิ่มขึ้น หล่นไปอยู่อันดับที่ 99 ของโลก ลดลงไป 3 อันดับ ปี 2562 ไทยได้คะแนนเท่าเดิม 36 คะแนน

แต่อันดับหล่นไปอยู่อันดับที่ 101 ของโลก ลดลงไปอีก 2 อันดับ แสดงว่าการทุจริตในปี 2562 ไม่ได้ลดลงเลย และปี 2563 ไทยก็ยังได้ 36 คะแนนเท่าเดิม แต่ อันดับลดลงไปอีก 3 อันดับ ไปอยู่อันดับที่ 104 จาก 180 ประเทศ แสดงว่าการทุจริตในปี 2563 ก็ยังทุจริตเหมือนเดิม

** ตั้งแต่ปี 2560–2563 อันดับการทุจริตของไทยลดลงมาถึง 8 อันดับ จากอันดับที่ 96 ในปี 2560 ลงมาอยู่อันดับที่ 104 ในปี 2563 สอดคล้องกับผลสำรวจของ เวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรัม (WEF) ที่ระบุว่า อุปสรรคการลงทุนในไทยอันดับ 1 คือ การทุจริตคอร์รัปชัน

** CPI มีค่าคะแนนตั้งแต่ 0 (คอร์รัปชันมากที่สุด) – 100 (คอร์รัปชันน้อยที่สุด) ยิ่งค่า CPI สูง ประเทศมีความโปร่งใสมาก คอร์รัปชันต่ำ ยิ่งค่า CPI ต่ำประเทศมีความโปร่งใสน้อย คอร์รัปชันสูง

ที่มา : ไทยรัฐ