March 4, 2021

จ่อเก็บเงิน นทท.คนละ สามร้อย ชี้ค่าเหยียบแผ่นดิน ช่วยผู้ประกอบการพิษศก.

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยแนวคิดการจัดตั้งกองทุนการท่องเที่ยว เพื่อรองรับกรณีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทย

หากประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บไข้ได้ป่วย รวมไปถึงเสียชีวิตรัฐบาลไทยจะดูแลอย่างเต็มที่ ซึ่งเปรียบเสมือนซาโยนาระแท็ก ของประเทศญี่ปุ่น

เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว ที่นอกเหนือจากการซื้อประกันภัยการท่องเที่ยวแล้ว และจะนำเงินส่วนนี้มาช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่ประสบวิกฤตโควิด-19 อีกด้วย

ทั้งนี้ที่ประชุมจะเสนอให้เก็บนักท่องเที่ยวในอัตราคนละ 10 เหรียญ หรือประมาณ 300 บาท ซึ่งหากที่ประชุมเห็นชอบจะนำเข้าที่ประชุมครม.ต่อไป