September 28, 2021

ด่วน! รบ.ให้อำนาจ “ทหาร-ตำรวจ” สัญญาบัตร “ชี้นิ้วเรียกคนมารายงานตัว- ยื่นศาลขอหมายจับได้”

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ได้ออกประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ฉบับที่ 5 เรื่อง

แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจจับกุมและควบคุม และมีอำนาจออกคำสั่งเรียกบุคคล ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548  ความว่า

มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ซึ่งเป็นทหารชั้นสัญญาบัตร นายตำรวจสัญญาบัตร หรือพนักงานฝ่ายปกครอง ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไปที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงเป็นผู้มีอำนาจ ดังนี้

1.ออกคำสั่งเรียกให้บุคคลมารายงานตัว หรือมาให้ถ้อยคำ หรือส่งมอบเอกสารหรือหลักฐาน

2.ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขออนุญาตจับกุมหรือควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย