September 28, 2021

เด็กพระจอมรวมตัว ขับไล่พวก “พังชาติ” ลั่น! “เด็กช่างยืนข้างประชาธิปไตย”

#3พระจอมจะยอมได้ไง นัดรวมตัวเด็กช่าง-อาชีวะ ช่วยชาติขับไล่เผด็จการ

ประกาศ ทวงคืนประชาธิปไตยเพื่อพระเจ้าตาก พร้อมปักธง 3 พระจอม เป็นหมุดหมายการปลดแอก

กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 3 แห่ง หรือ สามพระจอม (บางมด,ลาดกระบัง,พระนครเหนือ)

กลุ่มสิทธิเสรีภาพพระนครเหนือ, กลุ่มฟันเฟืองประชาธิปไตยและเครือข่ายลูกพระเจ้าตากจะลงดาบเผด็จการ จัดแฟลชม็อบแสดงจุดยืนเลือกข้างประชาธิปไตย

บรรยากาศคึกคัก มีผู้ชุมนุมเข้าร่วมมากกว่า 500 คน มีการจัดกิจกรรมเปิดไฟไล่เผด็จการ กิจกรรมวิ่งแฮมทาโร่ รวมถึงการตั้งเวทีปราศัย บนเวทีมีตัวแทนนักศึกษาขึ้นไปผลัดเปลี่ยนกันขึ้นพูด ซึ่งในการปราศัยช่วงหนึ่งมีใจความว่า

“พระเจ้าตากกอบกู้แผ่นดินได้ เราคนไทยเป็นลูกหลานพระเจ้าตาก ทำไมจะกอบกู้ประชาธิปไตยกลับคืนมาไม่ได้”

“ขอให้ทุกคนมีสติในการใช้ชีวิต ระมัดระวังการใช้ความรุนแรง เพราะเราคือพลังบริสุทธิ์มาชุมนุมอย่างสันติ เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย”

สำหรับประเด็นอื่นๆที่มีการสื่อสารนั้นประกอบด้วย การต่อต้านการรับน้องตามระบบโซตัส วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาล และปัญหาความชอบธรรมของรัฐบาล

รวมทั้งแสดงจุดยืนสนับสนุนข้อเรียกร้อง 3 ข้อคือ แก้รัฐธรรมนูญ ยุบสภา และหยุดคุกคามประชาชน

อย่างไรก็ตามหนึ่งในไฮไลต์คือกิจกรรม “ส่งมอบธงสัตยา” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการฝากเจตนารมณ์ ขับไล่เผด็จการ

โดยจะเริ่มปักธงสัตยาแรกที่ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลังจากนั้นแกนนำแต่ละพระจอม จะนำธงเวียนไปให้ครบทั้งสามพระจอม