July 7, 2020

เร่งพื้นเศรษฐกิจ – การท่องเที่ยว ไทยจ่อเตรียมเปิด ให้ต่างชาติเข้า ส.ค.นี้ ภูเก็ต พะงัน พีพี สมุย นำร่องก่อน

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา

กล่าวว่า ประเทศไทยจะสามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวทั่วไปให้เริ่มเข้ามาได้ตั้งแต่เดือน ส.ค. เร็วกว่ากำหนดการเดิมที่คาดไว้ราวเดือน ก.ย.-ต.ค.

หลังจากที่ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้สัญญาณกระทรวงการท่องเที่ยวให้เตรียมความพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งในเดือน ส.ค.

ทั้งนี้กระทรวงฯได้มีการหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และผู้ประกอบการท่องเที่ยว ในการเตรียมความพร้อมเป็น 1 ใน 3 จังหวัดนำร่อง เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตพึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวเทียบสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวม (จีดีพี)

ภายในจังหวัดในเกณฑ์สูง ทำให้คาดว่าจะเกิดการยอมรับของคนในพื้นที่ และลดกระแสต่อต้านการนำนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาได้มากกว่า

สำหรับจังหวัดที่พร้อมจะต้อนรับนักท่องเที่ยวก่อนมีทั้งสิ้น 3 จังหวัด รวม 5 จุดหมาย ได้แก่ เกาะภูเก็ต เกาะพีพี จ.กระบี่ เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี ส่วนเกณฑ์ในการเปิดรับอยู่ระหว่างการหารือกับกระทรวงสาธารณสุข แต่หลักการที่แน่ชัดแล้วคือ

จะจัดสรรโควต้าจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าไปในแต่ละพื้นที่ โดยคำนวณจากขีดความสามารถในด้านการตรวจหาเชื้อโควิด-19 และศักยภาพด้านสาธารณสุขเป็นหลัก

ส่วนการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวนั้น จะอนุญาตให้โดยสารเครื่องบินตรงสู่จุดหมายที่กำหนดเท่านั้น หากมีความจำเป็นต้องแวะพักเพื่อเปลี่ยนเที่ยวบินในกรุงเทพฯ

จะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากสนามบินมาท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ แต่อย่างใด