October 27, 2020

ด่วน!! ออกหมายจับ 12 แกนนำม็อบ มี ‘ไมค์ ระยอง – อั๋ว จุฑาทิพย์ -ครูใหญ่ขอนแก่นพอกันที’

ศาลแขวงปทุมวัน ออกหมายจับ 12 แกนนำม็อบ มี ‘ไมค์ ระยอง – อั๋ว จุฑาทิพย์ -ครูใหญ่ขอนแก่นพอกันที’

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ศาลแขวงปทุมวันได้ออกหมายจับแกนนำม็อบคณะราษฎร จำนวน 12 ราย

1.น.ส.จุฑาทิพย์ ศิริขันธ์ อายุ 22 ปี
2.นายกรกช แสงเย็นพันธ์ อายุ 27 ปี
3.น.ส.ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล อายุ 25 ปี
4.นายสิรภพ พุ่มพึ่งพุทธ อายุ 20 ปี
5.นายณัฐชนน พยัฆพันธ์ อายุ 29 ปี
6.นายสมบัติ ทองย้อย อายุ 52 ปี
7.นายวสันต์ กล่ำถาวร อายุ 48 ปี
8.นายอรรถพล บัวพัฒน์ อายุ 30 ปี
9.นายทัตเทพ เรืองประไพกิจเสรี อายุ อายุ 23 ปี
10.นายณวรรษ เลี้ยงวัฒนา อายุ 26 ปี
11.นายชินวิตร จันทร์กระจ่าง อายุ 28 ปี
12.นายภาณุพงศ์ จาดนอก อายุ 23 ปี

ในความผิดฐานเป็นบุคคลตามพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 มาตรา 9 เมื่อจับกุมได้แล้วให้ส่งกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 จังหวัดปทุมธานี