October 27, 2020

“ทนายอานนท์” โวยโดนตำรวจวางยา

วันที่ 14 ตุลาคม จากรณีเกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้น หลังจากที่กลุ่มชผู้ชุมนุมคณะราษฎรได้มีการขวางขวบนเสด็จ

ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการออกมาประกาศให้ยุติการชุมนุมภายในเวลา 22.00 น. แต่กลุ่มผู้ชุมนุมไม่ได้ปฏิบัติตามและยังคงปักหลักชุมนุมต่อที่ทำเนียบรับบาล

ทั้งนี้ จากเฟสบุ๊กของนายอานนท์ นำภา แกนนำกลุมคณะราษฏร ได้มีการโพสต์ข้อความว่า เหตุการณ์รถขบวนของราชินีที่ตำรวจตั้งใจพาวิ่งเข้าหาผู้ชุมนุม

คือการวางยาให้เกิดภาพผู้ชุมนุมขวางขบวน ทั้งที่ความจริงตำรวจจงใจพาขบวนเสด็จไปเอง