September 21, 2020

รุ่นใหญ่มาแล้ว “สุชาติ”ชู3นิ้ว บี้มธ.เปิดทางนศ.ชุมนุม

วันนี้ 15 ก.ย.63 นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี ศิลปินแห่งชาติ ได้ออกมา ยื่นหนังสือและข้อเรียกร้อง ต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมรวบรวมรายชื่อ ประชาชน 1,964 รายชื่อ

มอบให้กับอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้มอบหมายให้ทาง นางณัฐยา มิตรมูลพิทักษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์ มารับหนังสือแทน

ก่อนที่จะยื่นหนังสือนั้น นายสุชาติ ได้อ่านแถลงการณ์ ย้ำถึงข้อเรียกร้องทางการเมือง 3 ข้อ ได้แก่ 

รวมถึงความเคลื่อนไหวให้ปฏิรูประบบการศึกษา อีกทั้งยังเรียกร้องให้รัฐและผู้เห็นต่าง โต้แย้งด้วยข้อมูล ข้อเท็จจริง และเหตุผล หยุดให้ร้ายบิดเบือน หยุดละเมิดเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ด้วยวิธีการและท่วงทำนองต่ำทราม

ทั้งนี้เห็นว่าธรรมศาสตร์ในยุคของตนเองและปัจจุบันอุดมการณ์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ตัวบุคคลอาจจะเปลี่ยนแปลง ซึ่งช่วงระหว่างการเตรียมยื่นหนังสือ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลงมาจากตึก ผ่านวงสัมภาษณ์ของสื่อมวลชน ออกไปทางด้านหลังตึกโดม ซึ่งตัวแทนที่มารับหนังสือชี้แจงว่าอธิการมีภารกิจจึงไม่สามารถมารับหนังสือด้วยตนเองได้